25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

12 satır
215 B

  1. FROM alpine
  2. MAINTAINER Hanjo Meinhardt <hanjo@bunix.de>
  3. RUN apk add -U --no-cache curl
  4. COPY renew-dns.sh /etc/periodic/15min/renew-dns.sh
  5. ENV VERBOSE false
  6. CMD /etc/periodic/15min/renew-dns.sh && crond -f -d 8