Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

12 wiersze
215 B

  1. FROM alpine
  2. MAINTAINER Hanjo Meinhardt <hanjo@bunix.de>
  3. RUN apk add -U --no-cache curl
  4. COPY renew-dns.sh /etc/periodic/15min/renew-dns.sh
  5. ENV VERBOSE false
  6. CMD /etc/periodic/15min/renew-dns.sh && crond -f -d 8