Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

12 řádky
215 B

  1. FROM alpine
  2. MAINTAINER Hanjo Meinhardt <hanjo@bunix.de>
  3. RUN apk add -U --no-cache curl
  4. COPY renew-dns.sh /etc/periodic/15min/renew-dns.sh
  5. ENV VERBOSE false
  6. CMD /etc/periodic/15min/renew-dns.sh && crond -f -d 8