4 Incheckningar (master)
 

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Hanjo Meinhardt 0ad9410e95 add drone build file 1 år sedan
  Hanjo Meinhardt 672b43a9fd add maintainer meta 1 år sedan
  bunix42 1fca49d406 inital release of dockerized curl command to update duckdns entry 1 år sedan
  bunix42 00269a5e63 Initial commit 1 år sedan