4 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Hanjo Meinhardt 0ad9410e95 add drone build file преди 2 години
  Hanjo Meinhardt 672b43a9fd add maintainer meta преди 2 години
  bunix42 1fca49d406 inital release of dockerized curl command to update duckdns entry преди 2 години
  bunix42 00269a5e63 Initial commit преди 2 години