Преглед на файлове

add maintainer meta

master
Hanjo Meinhardt преди 2 години
родител
ревизия
672b43a9fd
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      Dockerfile

+ 2
- 0
Dockerfile Целия файл

@@ -1,5 +1,7 @@
FROM alpine

MAINTAINER Hanjo Meinhardt <hanjo@bunix.de>

RUN apk add -U --no-cache curl

COPY renew-dns.sh /etc/periodic/15min/renew-dns.sh


Loading…
Отказ
Запис