Procházet zdrojové kódy

inital release of dockerized curl command to update duckdns entry

master
bunix42 před 2 roky
committed by Hanjo Meinhardt
rodič
revize
1fca49d406
2 změnil soubory, kde provedl 12 přidání a 0 odebrání
  1. +9
    -0
      Dockerfile
  2. +3
    -0
      renew-dns.sh

+ 9
- 0
Dockerfile Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,9 @@
FROM alpine

RUN apk add -U --no-cache curl

COPY renew-dns.sh /etc/periodic/15min/renew-dns.sh

ENV VERBOSE false

CMD /etc/periodic/15min/renew-dns.sh && crond -f -d 8

+ 3
- 0
renew-dns.sh Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,3 @@
#!/bin/sh

curl -s "https://www.duckdns.org/update?domains=$DOMAINS&token=$TOKEN&VERBOSE=$VERBOSE"

Načítá se…
Zrušit
Uložit