Przeglądaj źródła

add drone build file

Hanjo Meinhardt 1 rok temu
rodzic
commit
0ad9410e95
1 zmienionych plików z 8 dodań i 0 usunięć
 1. 8
  0
    .drone.yml

+ 8
- 0
.drone.yml Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,8 @@
1
+pipeline:
2
+
3
+ docker:
4
+  image: plugins/docker
5
+  repo: bunix42/duck-dns
6
+  tags:
7
+   - latest
8
+  secrets: [ docker_username, docker_password ]

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz