Преглед на файлове

add drone build file

master
Hanjo Meinhardt преди 2 години
родител
ревизия
0ad9410e95
променени са 1 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 0 реда
  1. +8
    -0
      .drone.yml

+ 8
- 0
.drone.yml Целия файл

@@ -0,0 +1,8 @@
pipeline:

docker:
image: plugins/docker
repo: bunix42/duck-dns
tags:
- latest
secrets: [ docker_username, docker_password ]

Loading…
Отказ
Запис